دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۹
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۱:۲۴
کشورهای عضو این پروتکل - با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرار توسعه حقوق بشر است، - با یادآوری به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه 10 دسامبر 1948 و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966


دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ

مصوبه 15 دسامبر 1989 / قطعنامه 44/128 مجمع عمومی

کشورهای عضو این پروتکل

- با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرار توسعه حقوق بشر است،

- با یادآوری به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه 10 دسامبر 1948 و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966

- با توجه به ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ،

- با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ بمثابه استمراردر بهره‌مند شدن از حق زندگی است،

- با آرزو به پذیرش یک تعهد بین‌المللی جهت منسوخ کردن مجازات مرگ،
بدین وسیله (کشورهای عضو این پروتکل) موارد ذیل را پذیرفته اند:

ماده یکم

1- هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.

2- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی خود، به عمل خواهد آورد.

ماده دوم

1- هیچ حق شرطی برای این پروتکل قابل پذیرش نمی‌باشد، مگرآنکه حق شرط در زمان تصویب یا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد. (این درخواست) مطابق یک معاهده می‌باشد و برای جرایم بسیار مهمی که طبیعت جنگ در خلال مدت جنگ اقتضا می‌کند.

2- کشور عضو حق شرط گذارنده در زمان تصویب یا ملحق شدن (می‌پذیرد که) قوانین مربوط و قابل اجرای مجلس قانونگذاری ملی خود را در زمان جنگ به دبیر کل سازمان ملل ابلاغ کند.

3- کشور عضو حق شرط گذارنده، دبیر کل سازمان ملل را (از تاریخ) شروع یا خاتمه کشوری که (قوانین این حق شرط) در قلمرو آن قابل اجرا است، مطلع خواهد کرد.

ماده سوم

کشورهای عضو این پروتکل گزارشاتی که آنها در کمیته‌ی حقوق بشر در ارتباط با ماده 40 میثاق ارایه کرده‌اند و اقداماتی را که در جهت به اجرا درآمدن پروتکل حاضر به تصویب رسانده‌اند را متضمن خواهند بود.

ماده چهارم

قوانین این پروتکل برای کشورهای عضو میثاق که بنا بر ماده 41 صلاحیت کمیته‌ی حقوق بشر را نسبت به دریافت و رسیدگی کردن شکایات کشور عضوی که مدعی است دیگر کشور عضو، تعهدات خود را انجام نمی‌دهد، تمدید خواهد شد (به قوت خود باقی می باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوط در زمان تصویب یا الحاق بیانیه ای در جهت مخالفت، امضاء کرده باشد.

ماده پنجم

قوانین این پروتکل برای کشورهای عضو اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966، که صلاحیت کمیته‌ی حقوق بشر را نسبت به دریافت و رسیدگی کردن شکایات افراد تابع در قلمرو قضایی خود (پذیرفته اند) تمدید خواهد شد. (به قوت خود باقی می‌باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوطه در زمان تصویب یا الحاق بیانیه‌ای را در جهت مخالفت، به امضاء رسانده باشد.

ماده ششم

1- قوانین این پروتکل به مثابه قوانین ضمیمه‌ای میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) اعمال خواهد شد.

2- بدون تبعیض یا امکان حق شرطی بنا بر ماده 2 این پروتکل، حق تضمین در ماده یکم بند یکم پروتکل حاضر، تابع هیچ (وضعیت) اضطراری بر طبق ماده 4 میثاق نخواهد بود.

ماده هفتم

1- این پروتکل برای امضاء هر کشوری که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را امضاء کرده است، مفتوح می‌باشد.

2- این پروتکل تابع به تصویب هر کشوری است که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را تصویب کرده و یا به آن پیوسته است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

3- این پروتکل برای پیوستن هر کشوری که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را تصویب کرده است و یا به آن پیوسته است، مفتوح خواهد بود.

4- الحاق، به وسیله سپرده سند الحاقیه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به اجرا درخواهد آمد.

5- دبیر کل سازمان ملل، سپرده های هر سند تصویبی یا الحاقیه‌ای را به اطلاع تمام کشورهایی که این پروتکل را امضاء کرده‌اند و یا به آن پیوسته‌اند، خواهد رساند.

ماده هشتم

1- این پروتکل پس از 3 ماه از تاریخ سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاقیه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
2- برای کشوری که این پروتکل را بعد از سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاقیه، آن را تصویب کند و یا به آن ملحق شود، پس از 3 ماه از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاقیه خود، قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.

ماده نهم

قوانین پروتکل حاضر به تمام کشورهای فدرال بدون محدودیت و استثناء جاری می‌باشد.

ماده دهم

دبیر کل سازمان ملل مراتب ویژه زیر را به تمام کشورهای بنا بر ماده 48 بند 1 میثاق، اطلاع خواهد داد.

الف: حق شرط‌ها، شکایات و تذکرات طبق ماده 2 این پروتکل

ب : بیانیه‌های صادر شده طبق ماده 4 یا 5 این پروتکل

ج : امضاءها، مصوبه‌ها و الحاقیه‌ها طبق ماده 7 این پروتکل

د : تاریخ قدرت اجرایی پیدا کردن این پروتکل طبق متعلقات ماده 8

ماده یازدهم

1- متن عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این پروتکل از اعتبار مساوی برخوردار است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل، رونوشت‌های تائید شده این پروتکل را به تمام کشورهای عضو، طبق ماده 48 میثاق، ارسال خواهد داشت.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد