دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
send print
درباره دیده بان حقوق بین الملل

حقوق بین الملل دانشی است که توسعه و حاکمیت آن بر عرصه روابط بین الملل بیشترین تاثیر را در جهت تنظیم روابط میان اعضای جامعه بین المللی گذاشته و صلح و امنیت و عدالت بین المللی را محقق می گرداند.

این دانش قدمتی به هنگامه تشکیل دولت ها و ایجاد روابط میان آنها دارد، لیکن در طول قرن بیستم و خصوصا پس از وقوع دو جنگ خانمان سوز جهانی و با شکل گیری سازمان ملل متحد دچار تحول گردیده و در مسیر توسعه خود گام بر می دارد. توسعه تدریجی حقوق بین الملل سبب شده است که این دانش در میان مجامع علمی و دانشگاهی جایگاهی ممتاز بیابد و از این رو مجامع علمی و دانشگاهی فارسی زبان علی الخصوص در ایران این دانش را مورد توجه قرار داده و به آموزش و پژوهش در این خصوص پرداخته اند.

علیرغم تلاش های ارزشمند صورت گرفته، جای خالی یک سایت اینترنتی مرجع که دربردارنده حجم قابل توجهی از دستاوردهای دانشجوبان، پژوهشگران و کارشناسان و متخصصان حقوق بین الملل به زبان فارسی باشد به شدت احساس می گردید. افراد و گروه های مختلفی تلاش نموده اند با ایجاد پایگاه های اینترنتی فارسی زبان در جهت رفع این نقیصه تلاش نمایند لیکن با عنایت به کمبود محتوا و عدم دسترسی به حجم قابل توجهی از تولیدات علمی فارسی در عرصه حقوق بین الملل هیچ یک نتوانسته است نیازهای پژوهشگران و دانشجویان این رشته در دسترسی به محتوای تخصصی مورد نظرشان را کاملا تامین نماید.

پایگاه اینترنتی دیده بان حقوق بین الملل بر آن است که این نقیصه را بر طرف نموده و از طریق جمع آوری و انتشار مطالب و مفالات علمی موجود در ارتباط با حقوق بین الملل به زبان فارسی از یک سو و کمک به تولید آثار علمی و پژوهشی در این رشته از سوی دیگر، این مهم را محقق نماید.

عنوان1945.IRبرای آشنایان با حقوق بین الملل غریب نیست. درسال 1945 با شکل گیری سازمان ملل متحد گام بلندی از سوی جامعه بین المللی جهت ارتقای حاکمیت حقوق بین الملل برعرصه روابط بین الملل برداشته شد و از این رو این عنوان برای دامنه سایت در نظر گرفته شد.

همچنین متولیان و گردانندگان این پایگاه اینترنتی برآنند که یک موسسه مطالعاتی غیر انتفاعی و غیر دولتی تحصصی را به منظور گسترش فعالیت های پژوهشی در عرصه حقوق بین الملل به زبان فارسی تاسیس نمایند که این مهم با طی مراحل اداری و کسب مجوزهای قانونی در دست اقدام است.

از همین جا دست یاری دهندگان مادی و معنوی دیده بان حقوق بین الملل را به گرمی فشرده و پذیرای پیشنهادات، مطالب و انتقادات شما هستیم.

محمد محسن مسجدی

موسس، مدیر و صاحب امتیاز پایگاه دیده بان حقوق بین الملل

دانشجوی دکترا حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست

دانشگاه URV اسپانیا